Spośród wszystkich nominowanych ślubów wybraliśmy zwycięzców w 8 kategoriach.

Poznacie ich poniżej!

Zwycięzcy każdej kategorii otrzymują w nagrodę:

Publikację realizacji w magazynie online Bridelle STYLE Weddings

Jednostronicową reklamę w magazynie online Bridelle STYLE Weddings

Laureaci każdej kategorii otrzymują w nagrodę:

Reklamę petit w magazynie online Bridelle STYLE Weddings

* * *

NAJBARDZIEJ WZRUSZAJĄCY ŚLUB

BESTkatWZU1

BESTkatWZU2  BESTkatWZU3  BESTkatWZU4

BESTkatWZU2 BESTkatWZU3 BESTkatWZU4

BESTkatWZU2 BESTkatWZU3 BESTkatWZU4